Hliník

Otravy hliníkem mají podobný průběh jako otravy železem, protože i hliník se váže na žábra a tím dochází k dušení ryb. Toxicita hliníku je také přímo spojena s pH vody, které by se nemělo dostat nad 9 nebo pod 5,8. Hliník se do vody může dostávat z některých přípravků na úpravu vody, které jej obsahují. Při otravách hliníkem můžou nastat nekrózy žaberních tkání a také se mohou objevit změny na ledvinách i játrech. 

Doporučujeme zakoupit