Měď

Měď je pro ryby i další vodní organismy silně toxická. Do jezírka se dostává například z léčiv nebo nesprávným použitím skalice jako algicidu. Toxicita mědi je závislá na parametrech vody, hlavně ji ovlivňuje pH a organické zatížení. Problémy mohou nastat, pokud je pH příliš nízké, takže je důležité jej pravidelně kontrolovat (aspoň 1–2x měsíčně) a udržovat jej v rozmezí 6–8. Pro otravy mědí je typické silné zahlenění povrchu těla i žaber a objevují se příznaky dušení. Otravám mědí zabráním nejlépe nepoužíváním přípravků, které ji obsahují a v případě nutnosti dodržovat doporučené dávkování.