Oxid uhličitý

Rybám způsobuje problémy jak nízká, tak i vysoká koncentrace oxidu uhličitého ve vodě, protože při nevhodné koncentraci oxidu uhličitého ve vodě dochází k narušení acidobazické rovnováhy krve (poměr mezi kyselými a zásaditými látkami). Častěji však dochází k problémům s nízkou hladinou CO2, která je zapříčiněna přemnožením řas a sinic. Vysoké koncentrace se mohou objevit v nádržích, kde je nízká hladina rozpuštěného kyslíku a silné organické zatížení (hlavně odumřelé části rostlin, listy a podobně).

Dosažení nevhodné hladiny oxidu uhličitého ve vodě zamezíme hlavně prevencí. Musíme klást důraz na udržení dobré kvality vody, pravidelně kontrolovat její parametry a zabránit přílišnému namnožení řas a sinic.

Krom našich produktů, vám doporučujeme koupit: hladinovou fontánu, vzduchování.

Doporučujeme zakoupit