Vysoká teplota

S rostoucí teplotou vody se snižuje rozpustnost kyslíku. Nedostatek rybám dostupného kyslíku v důsledku vysokých teplot tak hrozí především v letních měsících za sníženého tlaku například před bouřkou. 

Preventivně je tak třeba myslet na tuto skutečnost již při návrhu rybníčku, dostatečně zastínit hladinu, hloubku až 1,5 m, vodní rostliny s listy nad hladinou nebo na ní. První pomocí bude v tomto případě posílení vzduchování, čiření hladiny, postupné nešokové snížení teploty dodáním chladnější provzdušněné vody nebo přenos ryb do nové nádrže s nižší teplotou vody. 

Doporučujeme zakoupit