Železo

Železo se ve vodě vyskytuje buď ve dvojmocné formě Fe2+ nebo trojmocné Fe3+. Pro ryby může být problematická právě dvojmocná forma železa. Množství toxického železa je ovlivněno mnoha faktory, jako je například množství rozpuštěného kyslíku a pH. Fe2+ se dokáže vázat na žábra ryb a tím zamezit výměně plynů a dalších látek. U ryb se tento problém projevuje dušením a hnědým zbarvením žaber.

Problémy s železem mohou nastat, pokud je hladina rozpuštěného kyslíku a hodnota pH nízká, aby k těmto komplikacím nedošlo, tak udržujeme pH mezi 6–8.

Doporučujeme zakoupit