Zinek

Zinek je obsažen v některých nekomerčních algicidních přípravcích (zinková běloba neboli oxid zinečnatý) a z nich se pak dostává do vody. Potenciálním zdrojem zinku se můžou stát i pozinkované nádoby nebo potrubí. Toxicita i projevy otravy jsou u zinku téměř totožné s mědí. Zásadní je prevence, kdy se vyhýbáme kontaktu jezírkové vody s pozinkovaným potrubím a používání přípravků, které obsahují zinek.