Zinek

Zinek je obsažen v něk­terých nekomerčních algi­cid­ních přípravcích (zinková bělo­ba neboli oxid zineč­natý) a z nich se pak dostává do vody. Poten­ciál­ním zdro­jem zinku se můžou stát i pozinko­vané nádo­by nebo potrubí. Tox­i­ci­ta i pro­jevy otravy jsou u zinku téměř totožné s mědí. Zásad­ní je pre­vence, kdy se vyhýbáme kon­tak­tu jezírkové vody s pozinko­vaným potrubím a používání přípravků, které obsahu­jí zinek.