Dusitany a dusičnany

Tyto látky se do vody dostávají převážně procesem nitrifikace z amoniaku, který je jednou z odpadních látek metabolismu ryb a také se uvolňuje do vody rozkladem organických zbytků rostlin a živočichů. Toxicita dusitanů je vázána na koncentraci chloridů ve vodě, problémy mohou nastat, pokud je poměr chloridů a dusitanů (Cl-/N‑NO2-) menší než 100. Dusitanové ionty se v krvi váží na hemoglobin a tím snižují schopnost přenosu kyslíku, následkem je zhnědnutí krve a žaber. Takto zablokovaný hemoglobin způsobí u ryb malátnost, ztrátu orientace a únikového reflexu a může dojít až k úmrtím.

Nejlepší ochranou proti dusitanům a dusičnanům je prevence, která je založena na krmení vhodným krmivem, dodržování krmných dávek, dostatku vodních rostlin, odpovídající a dobře fungující biologické filtraci (s tím nám pomůžou přípravky řady BAENZY a dobré vzduchování), udržování organického zatížení na nízké úrovni, pravidelné kontrole parametrů vody (Tester 5v1) a hlavně používat přípravek Na dusičnany, který přímo snižuje hladinu dusitanů a dusičnanů v našem jezírku.

Doporučujeme zakoupit