Mimořádně nízké nebo vysoké pH

Ideální rozmezí pH v jezírku je v rozmezí 6–8. Hodnoty pH mimo toto rozmezí mají negativní vliv na zdraví ryb i rostlin, toxicitu látek a také na bujení řas. Při kyselém pH pod 5,5 se uvolňují z vazeb do toxické formy hliník a dvojmocné železo, při zásaditém pH nad 9 se stává toxickým amoniak a opět hliník.  Silně nevhodné hodnoty pH se projevují neklidem, následným útlumem a poklesem dýchacích pohybů. Na rybách pozorujeme vyšší zahlenění žaber, skřelí a kůže (může se objevit i příměs krve). Produkovaný hlen má vodnatou konzistenci a je sklovitý.

Doporučujeme zakoupit