Mimořádně nízké nebo vysoké pH

Ideál­ní rozmezí pH v jezírku je v rozmezí 6–8. Hod­no­ty pH mimo toto rozmezí mají neg­a­tivní vliv na zdraví ryb i ros­tlin, tox­i­c­i­tu látek a také na bujení řas. Při kyselém pH pod 5,5 se uvolňu­jí z vazeb do tox­i­cké formy hliník a dvo­j­moc­né žele­zo, při zása­ditém pH nad 9 se stává tox­i­ck­ým amo­ni­ak a opět hliník.  Sil­ně nevhod­né hod­no­ty pH se pro­je­vu­jí nek­li­dem, násled­ným útlumem a pok­le­sem dýchacích pohy­bů. Na rybách pozoru­jeme vyšší zahlenění žaber, skřelí a kůže (může se obje­vit i příměs krve). Pro­duko­vaný hlen má vod­na­tou konzis­ten­ci a je sklovitý.

Doporučujeme zakoupit