pH

Ideální rozmezí pH v jezírku je v rozmezí 6–8. Hodnoty pH mimo toto rozmezí mají negativní vliv na zdraví ryb i rostlin, toxicitu látek (amoniaku, kovů, sulfanu a dalších) a také na bujení řas. Silně nevhodné hodnoty pH se projevují neklidem, následným útlumem a poklesem dýchacích pohybů. Na rybách pozorujeme vyšší zahlenění žaber, skřelí a kůže (může se objevit i příměs krve). Produkovaný hlen má vodnatou konzistenci a je sklovitý.

Je velmi důležité pravidelně kontrolovat hodnoty pH za pomoci Testeru 5v1 (1–2x měsíčně, při podezření častěji) a případné odchylky eliminovat za pomoci přípravků pH minus nebo pH plus jezírka. Abychom výkyvům předešli, musíme držet množství řas na přijatelné úrovni, k přímému boji s řasami použijeme přípravky NA ŘASY-kontakt, VLOČKA jezírka, NA ŘASY-systém. Jako nepřímý boj s řasami slouží z našich produktů např. NA DUSIČNANY, FOSFOSORB, SORBOLIT, produkty řady BAENZY, BIO2HUM a Biosoil, díky kterým udržíme množství živin v přijatelných hodnotách.

Doporučujeme zakoupit